Novosti

Mjera 6.2.1. - 50.000,00 eura bespovratno - uložite u vaše gospodarstvo

MJERA 6.2.1. – 50.000 EURA BESPOVRATNO – ULOŽITE U DIVERSIFIKACIJU GOSPODARSTVA – OBRATITE NAM SE S POVJERENJEM

Solarne elektrane Hrvatska je konzultant specijaliziran za Mjere 6 programa ruralnog razvoja. Na natječaju iz mjere 6.2.1. potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima, gospodarstva mogu dobiti potporu u iznosu od 50.000 eura bespovratno. Ako vi imate gospodarstvo ili ga imaju vaši roditelji, susjedi, prijatelji s povjerenjem nam se obratite. Informacije su besplatne.


Natječaj je objavljen dana 04. svibnja 2020.

Rok za podnošenje prijava je od 4. lipnja 2020. do 4. kolovoza 2020. godine

 • Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva
 • Iznos potpore - 50.000 EUR (371.975,00 HRK)
 • Isplata se vrši u dvije rate:
  • isplata prve rate u iznosu od 50 % ukupno odobrene potpore (PREDUJAM) nakon što korisnik s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) potpiše Ugovor o financiranju odnosno podnese Zahtjev za isplatu kojim dokazuje početak aktivnosti. Korisnik je dužan započeti provedbu aktivnosti u roku od najviše 9 mjeseci (Primjer: Ugovor s izvođačem radova, plaćanje predujma za kupnju stroja i sl.)
  • isplata druge rate od 50 % slijedi nakon realizacije svih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu. Korisnik Zahtjev mora podnijeti u roku od najviše 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora o financiranju.
 • Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljive su aktivnosti nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu djelatnosti poput građenja, rekonstrukcije i/ili opremanja objekata, nabava vozila ili plovila, nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i slično, aktivnosti pripreme projektne dokumentacije, upravljanja projektom i slično.


Maksimalni iznosi prihvatljivih troškova za tip operacije 6.2.1.:

 • za građenje i opremanje objekata, maksimalni iznosi prihvatljivih troškova (HRK) bez PDV-a, po m2:
  • Izgradnja plivačkih bazena - 3.900,00 HRK/m2
  • Izgradnja građevine - 5.200,00 HRK/m2
  • Opremanje građevine - 1.040,00 HRK/m2
  • Rekonstrukcija građevine - 2.500,00 HRK/m2
 • za kupnju zemljišta/objekata - 37.000,00 kuna
 • za kupnju gospodarskih vozila - 150.000,00 kuna
 • za kupnju plovila - 178.000,00 kuna
 • za izradu projektne dokumentacije - 37.000,00 kuna

Prihvatljivi sektori:

 1. sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 2. sektor pružanja usluga u ruralnim područjima: a) usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima; b) usluge u društvenim djelatnostima (izgradnja dječjih vrtića, igraonica, športskih centara, domova za starije i nemoćne osobe); c) intelektualne usluge (knjigovodstveni servisi, IT centri,…)
 3. sektor tradicijskih i umjetničkih obrta
 4. sektor turizma u ruralnom području (građenje i opremanje objekata za ugostiteljsku djelatnost)

Uvjeti prihvatljivosti:

 1. Korisnici su fizičke i pravne osobe (SOPG, OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga) upisane u Upisnik poljoprivrednika.
 2. Fizičke i pravne osobe moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu
 3. Projektom se uspostavlja nova nepoljoprivredna djelatnost za koju do podnošenja Zahtjeva za potporu nije izdano i nije u postupku donošenja rješenje/odobrenje za obavljanje djelatnosti od nadležnog tijela.
 4. Korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 EUR
 5. Imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu
 6. Korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci
 7. Korisnici moraju uspostaviti knjigovodstvo ili odgovarajuću evidenciju sukladno nacionalnim propisima kako bi dokazali prihode od djelatnosti i/ili pružanja usluga trećim stranama.
 8. Korisnik se mora baviti djelatnošću za koju je ostvario potporu najmanje pet godina nakon konačne isplate.
 9. Kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti prilikom konačne isplate i 5 godina nakon

 

Natrag na naslovnu ili zatražite neobvezujuću ponudu.